Uw vragen over pensioenen

Pensioen: de één denkt er nooit over na, de ander wil 100% garantie om er na zijn pensioen financieel warmpjes bij te zitten. Beide categorieën klanten hebben we graag bij ons aan tafel in Amstelveen. Omdat we weten dat een solide pensioen belangrijk is en wij u daar op een ontspannen manier over kunnen adviseren.

Vragen over uw pensioen

Hieronder vindt u 6 vragen over pensioenen die regelmatig bij ons binnenkomen. Deze vragen zijn actueel voor veel mensen. Wellicht hebt u nog andere vragen. Of wilt u doorpraten over uw pensioen. Neem dan contact met ons op, wij geven u graag advies.

1. Hoeveel pensioen krijg ik?

Het inkomen vanaf uw pensioendatum bestaat uit:

 1. AOW. Hebt u altijd in Nederland gewoond, dan krijgt u 100% AOW. Hebt u ook in het buitenland gewoond, dan wordt er voor elk jaar 2% in mindering gebracht op uw AOW.
 2. Pensioenuitkering die u via werkgever heeft opgebouwd.
 3. Individuele regelingen, zoals levensloopregeling, lijfrenteverzekeringen en banksparen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in de bruto en netto bedragen die u ontvangt uit AOW en het pensioen via uw werkgever. Individuele regelingen zijn hierin niet opgenomen.

Weten hoe uw pensioen eruit ziet?

Wij berekenen voor u precies hoeveel pensioen u met uw huidige regelingen zou krijgen. Ook vertellen wij of aanpassing van uw pensioenregeling gewenst is. Maak een afspraak met één van onze pensioenadviseurs.

2. De AOW- en pensioenleeftijd is 67 jaar. Krijg ik ook dan pas mijn pensioen uitgekeerd?

Het is als volgt: de AOW-leeftijd gaat komende jaren omhoog naar 67 jaar. De werkelijke ingangsleeftijd is afhankelijk van uw huidige leeftijd.

 • De pensioenleeftijd is in de meeste regelingen vanaf 1 januari 2014 opgeschoven naar 67 jaar.
 • Dit geldt alleen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 opbouwt.
 • Het pensioen dat u vóór deze datum heeft opgebouwd, krijgt u vanaf 65 jaar of eerder uitgekeerd.
 • Bij sommige pensioenfondsen schuift de pensioenuitkering helemaal door naar 67 jaar. U krijgt hierdoor een hoger pensioen bij 67 jaar.

3. Ik ben gewisseld van werkgever. Heb ik nu een pensioengat?

Dat hoeft niet, maar kan wel. Hoe zit het? Een pensioenregeling bestaat bijna altijd uit:

 1. Ouderdomspensioen. Dit is het pensioen dat u vanaf uw pensioendatum ontvangt.
 2. Nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen bij uw overlijden.

Hoe een pensioengat ontstaat

De meeste werkgevers hanteren bij het ouderdomspensioen een middelloon- of beschikbare premieregeling. Deze regelingen houden meestal niet voldoende rekening met een (sterk) stijgend inkomen. Daarnaast komt dat veel pensioenregelingen bij wisseling van werkgever een aanzienlijk lager nabestaandenpensioen geven.

Wisselt u van werkgever, dan adviseren wij u na te laten gaan wat de gevolgen ervan zijn voor uw pensioenvorming. Zo voorkomt u voor verrassingen te staan als uw pensioen in zicht komt.

Maak een afspraak

Onze pensioenadviseur gaat graag met u om tafel voor een gesprek over uw pensioensamenstelling. Neem contact op via dit formulier.

4. Ik wissel van werkgever. Is het verstandig om de waarde van mijn pensioen over te hevelen naar de nieuwe werkgever?

Dat kan verstandig zijn, maar is het zeker niet in alle gevallen. Uw oude regeling bijvoorbeeld kan een garantie of indexatie geven van het pensioen, terwijl uw nieuwe regeling gebaseerd is op beleggingen. Dan gaat u veel meer risico lopen en moet u zich afvragen of u dat wilt.

Altijd advies

Laat u bij waardeoverheveling altijd adviseren door een deskundige pensioenadviseur, is ons advies. Neem daarvoor contact op met onze adviseur.

5. Hoe kan ik het beste mijn pensioen verbeteren?

Dit kan op veel manieren. Belangrijk om te weten is dat uw financiële situatie na uw pensioen niet alleen afhankelijk is van uw (pensioen)inkomsten maar ook van uw uitgaven. Deze kunnen rond uw pensioenleeftijd lager zijn doordat uw hypotheek grotendeels is afgelost en uw kinderen inmiddels financieel onafhankelijk zijn.

Klanten die na een pensioengesprek de noodzaak zien hun pensioenregeling te verbeteren, kunnen dit doen door:

 • extra geld in te leggen in de pensioenregeling;
 • geld te storten op een lijfrentespaarrekening –of verzekering;
 • geld opzij te zetten op een spaar- of beleggingsrekening;
 • af te lossen op de hypotheek.

Meer weten?

Of en hoe u uw pensioen kunt verbeteren, gaan we graag voor u na. Het is een belangrijk punt. Maak een afspraak met onze pensioenadviseur.

6. Is het nabestaandenpensioen voldoende voor mijn partner en/of kinderen?

Vaak niet. De meeste pensioenregelingen kennen een deel nabestaandenpensioen. Dit houdt in dat nabestaanden een uitkering krijgen uit de Algemene Nabestaanden Wet (ANW).

De meeste mensen hebben echter geen recht op een volledige uitkering vanuit de ANW. Daarnaast vervalt bij wisseling van werkgever in steeds meer pensioenregelingen een gedeelte van het nabestaandenpensioen. Hierdoor is het nabestaandenpensioen veelal niet voldoende voor de nabestaanden.

Mocht u wegvallen

Wij zoeken graag samen met u uit of uw pensioenregeling voldoet aan uw wensen, ook als u weg mocht vallen. Neem contact met ons op via het contactformulier.