Zakelijke klanten bij KOK

Als ondernemer wilt u graag financiële zekerheid en ruimte. Dat vertellen ons de ondernemers met wie wij aan tafel zitten. En als ondernemend advieskantoor focussen we daar ook zelf op, natuurlijk.

Dezelfde doelen

KOK spreekt de taal van zijn zakelijke klanten, wij begrijpen u. Pieter Voorn heeft jarenlange ervaring en expertise als persoonlijk adviseur voor onze zakelijke relaties. Hierbij werkt hij nauw samen met MKB-adviseur Mersed Perzerovic en zakelijk relatiebeheerder Marjolein Backhaus.

Verzekeringen en pensioenen

Zakelijke klanten (met name MKB’ers) adviseert KOK Advies over:

Verzekeringen
O.a. bij arbeidsongeschiktheid, schade, aansprakelijkheid en rechtshulp.
Pensioenen
O.a. Pensioenadvies voor ondernemers en werknemers.

Vragen van onze zakelijke klanten

Hieronder vindt u diverse vragen rondom verzekeringen en pensioenen die zakelijke klanten ons stellen. Ons antwoord daarop leest u ook. Zo krijgt u een mooi inkijkje in onze visie en aanpak. Hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op, wij gaan graag het gesprek met u aan.

1. Een collega-ondernemer is onlangs aansprakelijk gesteld voor € 66.000 door een opdrachtgever. Overkomt mij dit, dan kan ik mijn zaak wel sluiten. Kan ik mij hiertegen verzekeren?

Ja, dat kan en is veelal ook erg verstandig. Aansprakelijkheid is namelijk een groot risico voor elke ondernemer. Maar wanneer u zich solide verzekert tegen aansprakelijkheid, is een mogelijke claim geen bedreiging meer.

Screening en advies

Er zijn qua aansprakelijkheid verschillende verzekeringsoplossingen te bedenken. Samen met u brengen wij uw risico’s in kaart, deze zijn voor iedere ondernemer verschillend. Tegen welke kunt u zich verzekeren en is het ook verstandig om u te verzekeren? Na deze screening adviseren wij u welke verzekeringen af te sluiten.

Contact

Neem contact op met Pieter Voorn of Mersed Pezerovic als u wilt doorpraten over verzekeringsoplossingen rondom aansprakelijkheid.

2. Ik heb 2 werknemers in dienst. Laatst zat er 1 van hen 7 maanden ziek thuis. Het salaris, de belastingen en pensioenpremies moest ik gewoon doorbetalen. Ik zag mijn winst verdampen. Dit risico wil ik graag indekken, hoe doe ik dat?

In de wet, CAO en arbeidsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over loondoorbetaling bij ziekte. Ziekte van een werknemer kan voor een werkgever hoge kosten met zich meebrengen. Als werkgever kunt u zich daartegen verzekeren, maar het kiezen van de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk.

Uw situatie, onze aanpak

Wij adviseren u als ondernemer hoe u zich indekt tegen de financiële risico’s van ziekte van uw werknemer(s). Dit traject doorlopen we daarbij:

 1. In kaart brengen van de financiële risico’s.
 2. Bespreken welke risico’s u zelf kunt en wilt dragen.
 3. Presenteren van het overzicht met verzekeringsmogelijkheden.
 4. Keuze van verzekeringsvorm(en).

Na dit traject bent u verzekerd tegen de risico’s die u niet (meer) wilt lopen bij ziekte van uw werknemer(s).

Contact

Neem contact op met Pieter Voorn of Mersed Pezerovic voor een oriënterend gesprek over verzekeringsoplossingen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte van uw werknemers.

3. Ik sprak een collega-ondernemer die onlangs gestopt is met zijn zaak. Een jaar geleden brandde zijn bedrijf af. Hij gaf aan zich niet bewust te zijn geweest van alle financiële gevolgen daarvan. Dit verhaal heeft me wel wakker geschud. Hoe kan ik mij qua verzekeringen indekken tegen een dergelijke situatie?

Het is geen prettige gedachte dat uw onderneming deels of volledig afbrandt en zo de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Het blijkt dat zo’n 50% van de bedrijven die getroffen wordt door een grote brand dit niet meer te boven komt, ook al is de volledige schade uitgekeerd.

Ons driestappenplan

Brand is niet het enige risico. Schade kan ook optreden door overstroming of storm. Wij hanteren bij advies rondom brand- en bedrijfsschade een driestappenplan. Daarin speelt het gesprek over (brand)preventie een belangrijke rol. Alleen de juiste verzekeringen hebben is onvoldoende, preventieve maatregelen nemen is essentieel.

De stappen die we doorlopen:

 1. We brengen de risico’s rondom brand- en bedrijfsschade in kaart.
 2. We inventariseren hoe het gesteld is met de (brand)preventie en bespreken eventuele verbeteringen.
 3. We presenteren een verzekeringsadvies.

Contact

De juiste verzekeringen kiezen voor brand- en bedrijfsschade vraagt deskundigheid. Neem contact op met Pieter Voorn of Mersed Pezerovic als u een deskundige adviseur daarvoor zoekt.

4. We hebben net een klus aangenomen voor renovatie van een woning. Heiwerk en dakdekken besteden we uit. Ben ik met mijn CAR-verzekering voldoende verzekerd?

Bij bouwprojecten liggen verschillende (soorten) risico’s op de loer. De CAR-verzekering dekt veel van deze risico’s. Of ze ook alle gedekt zijn is de vraag.

Doornemen van de risico’s

Om exact te weten te komen of u met uw CAR-verzekering ‘safe zit’, nemen we samen met u de risico’s door van de opdracht die u uitvoert. Risico’s kunnen mogelijk vermeden of beperkt worden. Zijn er risico’s die niet onder de CAR-verzekering vallen en u niet zelf wilt dragen, dan kunnen deze alsnog verzekerd worden.

Contact

Doorpraten hierover? Neem contact op met Pieter Voorn of Mersed Pezerovic.

5. We importeren regelmatig goederen vanuit China. Deze komen met zeecontainers of luchtvracht aan. Zijn wij zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan tijdens het transport?

Transport van goederen over zee of via luchtvracht (buiten EU) brengt de nodige risico’s met zich mee. Het punt is dat deze risico’s vaak nooit of niet goed in kaart zijn gebracht. Daarom is het zinvol om, als u regelmatig handelswaar op transport krijgt, een verzekering te overwegen.

Risico’s bij transport van goederen uit landen buiten de EU zijn bijvoorbeeld:

 • Goederen blijken ondeugdelijk te zijn of niet de juiste.
 • Er is tijdens het transport schade ontstaan aan de goederen.
 • Bestelde goederen komen niet aan doordat leverancier ze niet verstuurd.

Contact

Veel is te verzekeren, ook in dit geval. Of het daadwerkelijk nodig is, zoeken we graag uit als zakelijke klanten dat willen. Neem contact op met Marco Kok, eigenaar van KOK Advies.

6. Ben ik als werkgever verplicht om mijn personeel een pensioenregeling aan te bieden?

Een werkgever is niet altijd verplicht zijn werknemers een pensioenregeling aan te bieden. U bent dit als werkgever wel als er in uw branche een pensioenregeling verplicht is gesteld. Dan moet u uw werknemers verplicht aanmelden bij het bedrijfstakpensioenfonds. Ongeveer 75% van de werknemers in Nederland heeft een pensioenregeling via een bedrijfstakpensioenfonds.

Doorpraten

Wilt u doorpraten over uw eigen pensioen of dat van uw werknemers. Marco Kok ontvangt u graag voor een vrijblijvend gesprek daarover. Neem contact met hem op.

7. Ik wil mijn werknemers een pensioenregeling aanbieden. Wat is een goede pensioenregeling?

Als er geen verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is, dan kunt u uw werknemers een pensioenregeling aanbieden. Bij een goede pensioenregeling zijn de risico’s en kosten voor zowel werkgever en werknemers in balans. Deze balans is onder meer afhankelijk van dat wat in uw branche marktconform is en de financiële mogelijkheden voor het bedrijf op korte en lange termijn.

Advies op maat nodig

Er zijn diverse soorten pensioenregelingen. Welke regeling het beste bij uw bedrijf past, komen we het beste te weten na een persoonlijk gesprek met u. We inventariseren uw wensen en mogelijkheden en bespreken de voor- en nadelen van de verschillende pensioenregelingen. Neem contact op met Marco Kok voor het maken van een afspraak.

8. Waaruit bestaat de pensioenregeling die ik voor mij en/of mijn personeelsleden tref?

Een pensioenregeling kan bestaan uit de onderdelen:

 • ouderdomspensioen;
 • partner- en wezenpensioen;
 • arbeidsongeschiktheidspensioen.

Afhankelijk van uw wensen en budget kunt u één of meerdere onderdelen opnemen in de pensioenregeling die u treft. De hoogte van de bedragen en de risico’s voor werkgever bepaalt u per onderdeel.

Laat u adviseren

Het samenstellen van een geschikte pensioenregeling voor u en/of uw personeel vraagt kennis en deskundigheid. Ondernemers die bij ons aankloppen voor een pensioenregeling worden geadviseerd door Marco Kok, eigenaar van ons advieskantoor. Neem contact met hem op.

9. Ik wil alleen een pensioenregeling aanbieden aan werknemers met een vast contract. Kan dat?

Nee, het is niet toegestaan om onderscheid te maken tussen werknemers met een vast contract en een contract voor bepaalde tijd. Als een werkgever dit toch doet, loopt hij het risico dat de werknemer of de partner (bij overlijden van de medewerker) alsnog een pensioenregeling afdwingt. Vooral in geval van overlijden kunnen de financiële gevolgen voor de werkgever heel groot zijn.

10. Is het mogelijk dat een werknemer niet meedoet aan de pensioenregeling?

Het is mogelijk maar niet wenselijk. Als een medewerker in dienst treedt of op een ander moment in aanmerking komt voor een pensioenregeling, dan biedt de werkgever een pensioenovereenkomst aan. Een werknemer kan deze overeenkomst afwijzen. Hierdoor doet de werknemer niet mee aan de pensioenregeling.

Op de werkgever rust echter in die situatie de verplichting de werknemer heel goed te informeren over de gevolgen van het niet meedoen. Er zullen documenten ondertekend moeten worden en de eventuele partner moet tekenen voor het afstand doen van het partnerpensioen. Ook wordt de keuze periodiek.