Kok Amstelveen

Zeker als het om mensen gaat.

Nieuwe werkgever? Check zeker ook altijd uw nieuwe pensioenregeling

Geplaatst in: Nieuwsbrief April 2016, op

Nieuwe baan? Bij het overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden blijkt de pensioenregeling vaak een sluitpost te zijn, merken we bij klanten. Zowel werkgever als werknemer spreken de nieuwe pensioenvoorwaarden vaak onvoldoende door. Daardoor kunt u zich echter later flink in de vingers snijden.

Bekijk bij verandering van baan uw nieuwe pensioenregeling heel nauwkeurig, is ons advies. Wij kijken graag met u mee, zoals we onlangs ook bij enkele andere klanten deden.

Onoplettendheid kan u veel geld kosten

Wat bleek onder andere? Bij allen was de nieuwe pensioenbijdrage van de werkgever tussen de 225 en 1.000 euro per maand lager dan bij de vorige werkgever. Dit zou onze klanten dus serieus veel geld gaan kosten.

Tevreden over salaris, auto, werktijden en bonus

Alle 3 de klanten die we recent adviseerden over hun nieuwe pensioenregeling waren tevreden over hun nieuwe arbeidsvoorwaarden. Hun salaris was hoger en ook de overige voorwaarden (auto van de zaak, vakantiedagen, werktijden, 13de maand en bonus) waren goed. Bij hun nieuwe pensioenregeling vertrouwden ze erop dat deze niet veel zou verschillen van hun vorige.

De verschillen bleken echter enorm toen wij er met hen naar keken:

  • De middelloonregeling bij de vorige werkgever gaf een hoger te bereiken ouderdomspensioen, opgebouwd nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • De werknemersbijdrage was bij de vorige werkgever veel lager, mede door allerlei overgangsregelingen uit het verleden.
  • Bij alle klanten was de werkgeversbijdrage in de nieuwe regeling honderden euro’s per maand lager dan bij de vorige werkgever.

Het pensioen is net zo goed een vorm van salaris, zij het uitgesteld salaris. Krijg je onvoldoende uitgesteld salaris doordat je tijdens je werkende leven te weinig alert was op je pensioenopbouw, dan zul je (nog) langer moeten blijven werken. Of u zult uw levensstijl tijdens uw pensioen drastisch moeten aanpassen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wisselt u van baan? Neem dan samen met ons uw nieuwe pensioenvoorstel door. Wij checken dan of uw pensioenregeling positief voor u uitpakt. Is dit niet het geval dan adviseren wij u wat u kunt doen.

Onze 3 klanten kregen, na een gesprek met de nieuwe werkgevers, allen voor de slechtere pensioenregeling een salariscompensatie van 150 tot 600 euro per maand.

Neem contact met ons.