Kok Amstelveen

Zeker als het om mensen gaat.

Zorgpremie stijgt opnieuw, maar uw premie kan goedkoper

Geplaatst in: Nieuwsbrief September 2015, op

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat de premie voor de zorgverzekering in 2016 met € 7,- per maand wordt verhoogd. Het zijn echter de zorgverzekeraars die de premie uiteindelijk definitief vaststellen. Dit gebeurt eind november 2015. Het eigen risico zal in 2016 met € 10,- stijgen naar € 385,-.

Onnodig dure zorgverzekering

Wij ontmoeten veel klanten die een onnodig dure zorgverzekering hebben. Wij adviseren hen bij het afsluiten van een voordeliger verzekering, vaak met eenzelfde dekking. Het is nu hét moment om uw zorgverzekering tegen het licht te houden. Kan deze goedkoper?

Neem contact met ons op voor een goed advies!